Stari grad - Travnik

Nova kolumna Tamare Sikirić: “BOSNA”

Moja najdraža rodna grudo, moja Bosno. Moja baštino i najdraža stanico života. Moja ranjena, napaćena i krvava majko zemljo. Prošlo je Bosno moja mnogo godina, prošlo još mnogo više minuta i sati, prošli su mnogi…azijski_novac-reuters_main

Azija prvi put bogatija od Europe

Prema listi globalne moći, najbogatiji kontinent je Sjeverna Amerika sa 50,8 hiljada milijardi dolara privatnog bogatstva. Istočna i zapadna Evropa 2014. zajedno su imale 42,5 hiljada milijardi dolara privatnog bogatstva [Reuters] Azija je nakon mnogo…