BiH ima šest dana da pomogne domaćim firmama u borbi sa konkurencijom iz EU

Za šest dana istječe odluka Vijeća ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćih kompanija u javnim nabavkama. Ukoliko se do tada ne donese nova odluka u postupcima javnih nabavki bi domaće firme mogle izgubiti mnoštvo poslova u odnosu na inostrane.

Svjesni te činjenice, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, te premijeri FBiH i RS-a Fadil Novalić i Radovan Višković na nedavnom sastanku usaglasili su da Vijeće ministara BiH donese nove odluke o preferencijalnom tretmanu domaćeg u iznosu od 30 posto, a kao hitan odgovor i pomoć privredi u BiH, a koja će važiti najmanje godinu dana.

No, u međuvremenu je u kabinet predsjedavajućeg Tegeltije stigao dopis od v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH Đenana Salčina u kojem se navodi kako nema osnova za izmjene odluke. Salčin se, naime, pozvao na član 74. stav 4 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU po kojem preferencijalni tretman ističe u 5. godini, odnosno 2020. taj sporazum je potpisan 1. juna 2015.

Treba, pak, naglasiti da se u ovom mišljenju Agencije u kojem se referiše i na određena ranija mišljenja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te Direkcije za evropske integracije ne uzima u obzir aktuelni momenat u kojem se mnoge firme u BiH teškom ekonomskom situacijom nastalom usljed pandemije koronavirusa.

O tome se govori i u pismu Vanjskotrgovinske komore BiH upućenom Vijeću ministara BiH gdje se navodi:

“Uzimajući u obzir gore navedeno, kao i novonastalu situaciju i vremenski period koji će biti potreban za oporavak domaće privrede, smatramo da će donošenje odluke o produženju Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki pružiti dodatnu podršku oporavku i razvoju domaće privrede”.

Također, VTK napominje da treba uzeti u obzir i odluke Evropske komisije, te odluke država članica koje su također primijenile razne oblike direktne pomoći svojim privrednim društvima sa iznosima koji prevazilaze norme o dozvoljenoj državnoj pomoći i konkurenciji u EU.

Treba, naime, naglasiti da se EU već na početku same pandemije postarala za pomoć firmama iz država članica suspendujući pravila koja su decenijama na snazi. Tako se pozvala na odredbe iz člana 107. Ugovora o osnivanju EU u kojem se predviđa odstupanje od općih pravila u slučajevima pomoći za ublažavanje posljedica prirodne nesreće ili drugim vanrednim okolnostima.

Da li će BiH pomoći svojim firmama, ostaje da se vidi.

(klix.ba)