CRVENI KRIŽ TRAVNIK: Stavio na raspolaganje deset volontera

S obzirom na nastalu situaciju s COVID – 19 ( Corona virusom) obavještavamo sve stanovnike na području općine Travnik, a posebice starije osobe, osobe s malom djecom da u slučaju bilo kakve potrebe – za odlazak u trgovinu, odlazak kod liječnika, dostava lijekova iz ljekarne i drugih oblika pomoći, Crveni križ općine Travnik stavlja na raspolaganje pomoć svojih volontera.
U slučaju potrebe molimo vas da nas kontaktirate na jedan od ovih brojeva!

Ibrahim R tel: 060 3581 512 – Turbe
Nedim M tel: 060 3459 418 – Turbe
Erik G tel: 061 288 923 – Travnik
Nemanja Ž tel: 061 060 190 – Travnik
Emina H tel: 060 32 55 252 – Travnik
Hrvoje L tel: 062 702 910 – Travnik
Nedžma S tel: 062 430 259 – Kalibunar
David M tel: 064 45 59 677 – Kalibunar i Jankovići
Nina V tel: 063 873 328 – Nova Bila
Iva B tel: 061 867 972 – Ovčarevo

U slučaju provedbe bilo kakvih aktivnosti prvo će se kontaktirati nadležni te će se djelovati prema njihovim uputama!