Krizni štab Livanjskog kantona povukao kontroverznu naredbu o zabrani ulaska državljanima BiH

Naime, kako je navedeno na službenoj stranici Vlade Livanjskog kantona, u nastavku 5. vanredne sjednice Štaba civilne zaštite Livanjskog kantona donesena je naredba kojom se stavlja van snage Naredba broj: 11-01-40-62/20 od 22. marta 2020. godine.

“Ovom naredbom stavlja se van snage Naredba o zabrani ulaska državljana Bosne i Hercegovine na područje Livanjskog kantona”, navedeno je u odluci o stavljanju naredbe van snage.

U nastavku saopćenja se kaže kako je Kantonalni štab civilne zaštite Livanjskog kantona donio Naredbu broj: 11-01-40-62/20 na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Livanjskog kantona i prijedloga struke u funkciji zaštite stanovništva Livanjskog kantona od širenja pandemije koronavirusa i nije imao nikakvih drugih konotacija, a naročito ne političkih.

“Očekujemo od viših nivoa vlasti Bosne i Hercegovine da hitno poduzmu konkretne mjere pomoći prema zdravstvenom sistemu Livanjskog kantona i sprečavanju širenja pandemije virusa COVID-19, dodali su.

(klix.ba)