Najljepši Andrićevi citati o ljubavi

„Ono što je najjlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi, na kojoj je sve lijepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo ni jedna naša mana ne dolazi do izraza. Mnogo šta što je zlo u nama iščezava a ono što je dobro ustostruči se.“

„Čim neko nešto voli i za nešto se veže — misao neku, predmet ili živo ljudsko biće — on daje nešto od sebe i spreman je da daje i gubi još više, bez mjere i računa, sa istom onom nagonskom bezobzirnošću i stihijskom žestinom sa kojom se ljudi bacaju na sticanje i grabež. I to je do sada jedini poznati način kako jedan čovjek može da daje drugim ljudima ili stvarima oko sebe i ono što ne mora i onda kad ne mora.

Tako to što se zove ljubav stvara jedno nepregledno i nerazumljivo knjigovodstvo međusobnih davanja i primanja, sa potpuno antipodnom, astronomskom računicom u kojoj je sve nejasno, ali čiji je krajnji zbir kratak, jasan i razumljiv.“

„U ljubavi ima mnogo bola, nereda i nepravde. Ali ljubav je tako tajanstvena stvar da i to možda samo tako izgleda pred našim površnim i nesavršenim sudom. Snaga i veličina ljubavi, koju nikad dovoljno ne poznajemo, možda je tolika da se i to što nama izgleda kao bol, nered i nepravda ispravlja i poravnava negdje, na nekom višem planu koji mi ne vidimo.“

„Ljudi koji čisto i bezgranično vole ne pomišljaju lako da se ma šta oko njih mjenja, a ponajmanje sam predmet njihove ljubavi. Oni mjerom vječnosti mjere prolazne i promjenljive pojave oko sebe. A njihova smjelost biva nagrađena, jer im sve oko njih izgleda vječno i nepromjenljivo, i tako sa tom divnom iluzijom provode i svršavaju svoj vijek, oslobođeni najvećeg ljudskog zla, užasa od prolaznosti.“

„Velika, prava ljubav pokazat će svoju punu snagu samo onda ako uspije da od dvoje ljubavnika, slabih ljudi, načini stvorenja koja se ne boje ni promjena, ni nesreća, ni rastanaka, ni bolesti, ni života ni smrti.“

„Zašto čovjek jednu ženu voli, i zašto upravo tu – to još nikad nije objašnjeno. Uostalom, prava ljubav je sama po sebi tako velika i jasna stvar da joj nikakva objašnjenja ne treba.“

„Ljubav, kad je iskrena i duboka, lako prašta i zaboravlja.“

„Čovjeku koga potpuno ispunjava prava, velika i nesebična ljubav, pa ma bila i jednostrana, otvaraju se vidici, ukazuju mogućnosti i putevi, koji su tolikim vještim, ambicioznim i sebičnim ljudima nepoznati i zauvijek zatvoreni.”

„Ljubav je kad i sam pogled na voljenu osobu izmami osmijeh.“

„Pošto za našu ljubav nema mjesta u ovom svijetu, mi ćemo od naše ljubavi načiniti svijet u kome ćemo živjeti.“

»Ima tri stvari koje se ne daju sakriti«, govorile su Osmanlije, a to su: »ljubav, kašalj i siromaštvo.«

„Za one koji su nošeni mladošću i gonjeni željom, i dužina očekivanja i gorčina neizvjesnosti samo su sastavni dio velike slasti koju ljubav svakome obećava.“

„Sve velike i lijepe stvari su ugrožene u svijetu, pa i naša ljubav. Od čega? Od vas? Od mene? Od svega što je okružuje?“

„Ljubav se ne može naći tamo gdje je nema, nit se može sakriti tamo gdje je ima.“

„Živjeti među hiljadama ljudi, a misliti samo na jednoga, znači ljubav.“

„Ako je zaista nije voleo, čemu onda cijela komedija strasnih riječi i uvjeravanja za vrijeme lanjskog raspusta? Čemu onda onaj prizor u školskim klupama, koji se jedino ljubavlju može pravdati i braniti, a bez nje pada u blato nepodnošljivog poniženja? Je li mogućno da ima ljudi koji toliko malo poštuju i sebe i druge da se olako upuštaju u takvu igru? Šta ih goni ako nije ljubav? Šta su onda bili oni njegovi žarki pogledi, njegov vreo, isprekidan dah i burni poljupci? Šta je sve to ako nije ljubav? A ljubav nije! To vidi, bolje i jasnije nego što bi željela. Ali s tim opet ne može trajno i istinski da se pomiri. (Ko se ikad s time potpuno pomirio?)“

I trajala je, kao sve legendarne ljubavi, »zimi i ljeti, uvijek i na svakom mjestu, za cijelog života, i poslije života».

„U mraku vidim kako ti oči sjaju, a kad nam se lica dotaknu i tvoj dah ukrsti sa mojim, ja osjetim sve godine naše ljubavi sažete u jedan jedini tren, i znam samo da postojimo ti i ja, ali pretopljeni na silnoj vatri naše duge, tajne i tajanstvene ljubavi, i pomješani nerazdvojno, zauvijek.“

„Ljudi koji čisto i bezgranično vole ne pomišljaju lako da se ma šta oko njih mijenja, a ponajmanje sam predmet njihove ljubavi.“

„U ljubavi kao i u religiji  sve počiva na osjećanju i na vjerovanju u nevjerovatno.“

Ivo Andrić