Novi Travnik: Pomoć od 1.200.000 KM dobiva samo jedna firma

Prenosimo priopćenje načelnika Novog Travnika:

Općina Novi Travnik obavještava javnost da sredstva od Vlade Federacije BiH su namijenjena namjenskoj industriji TMiH-a u Novom Travniku, koja duže vrijeme ne radi zbog koronavirusa.

Za ponovni početak rada i ispunjavanje preuzetih obaveza, tražili smo da Vlada Federacije BiH uplati dio sredstava.

Prema tome, sredstva nisu za lokalnu zajednicu nego za namjensku industriju.

Refik Lendo