Privatna donacija trijažnog šatora za Dom zdravlja Novi Travnik

Gospodin Dragan Dražetić iz Nević-Polja donirao je trijažni šator sa grijanjem za potrebe Doma zdravlja Novi Travnik. To je velika pomoć u organizaciji prihvata potencijalnih bolesnika. Ovo je primjer velike solidarnosti i razumijevanja situacije u kojoj smo se našli.