ŠVICARSKA: Osigurava dodatnih 452.000 KM pomoći migrantima u BiH

Kako bi se izbjegla humanitarna i epidemiološka katastrofa i spasili životi migranata u BiH, Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) podržava Dansko vijeće za izbjeglice (DRC) sa 452.000 KM za pružanje neposredne hitne pomoći za najmanje 2.000 migranata i azilanata u pokretu.

Najugroženijim osobama osigurat će se 1.800 osnovnih pomoćnih predmeta poput pokrivača, vreća za spavanje, prostirki i plastičnih plahti, 8.000 paketa suhe hrane, 6.000 kompleta osobne zaštitne opreme i 2.000 higijenskih i epidemioloških artikala kako bi se smanjio rizik od infekcija i spriječilo širenje virusa COVID-19.

Pored ovoga, interventni mobilni timovi pružit će prvu pomoć za 1.000 osoba, uključujući trijažu i upućivanje na specijalističko liječenje. Ova će pomoć ublažiti patnju migranata koji borave izvan formalnih skloništa ili su u pokretu, nedostatak pristupa uslugama i suočavanje s teškim vremenskim uvjetima i spriječiti širenje bolesti, uključujući COVID-19, među migrantima i lokalnim stanovništvom.

“Ovi ljudi spavaju u šumama na otvorenom, u napuštenim zgradama i nemaju pristup čistoj vodi, hrani i osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. Izbijanje pandemije COVID-19 pogoršava situaciju za sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini, a migranti su izloženi još većem zdravstvenom riziku. Švicarska poziva i snažno potiče vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima da pojačaju napore na pružanju hitne pomoći i da se dogovore o dugoročnom, održivom rješenju trenutne migrantske krize. I dalje smo posvećeni pružanju podrške Bosni i Hercegovini u upravljanju izazovnom migrantskom krizom i situacijom u javnom zdravstvu u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava”, poručila je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Ovi napori nadopunjuju pomoć koju Švicarska već pruža u Bosni i Hercegovini. Od 2018. Švicarska sa preko 5,5 miliona KM daje doprinos lokalnim organizacijama civilnog društva, UNHCR-u, Caritasu Švicarske, Crvenom križu Švicarske i Danskom vijeću za izbjeglice (DRC) za pružanje osnovnih i medicinskih usluga, te za nadogradnju i jačanje usluga domova zdravlja, uključujući i odgovor na pandemiju COVID-19, kako bi se poboljšali životni uvjeti migranata i lokalnog stanovništva.

(klix.ba)