Znate li kako je Travnik dobio ime?

Grad Travnik, koji je 150 godina bio glavni grad bosanskog pašaluka, rezidencija 77 vezira, sjedište dva konzulata, smješten u središtu BiH, danas predstavlja glavni administrativno-politički centar Srednjobosanskog kantona.

Postoji mnogo legendi, po kojma je grad Travnik dobio ime, ali najzanimljivija je ona po kojoj je još u predosmanskom vremenu, u tvrđavi stolovao činovnik, koji je ubirao travarinu. Navodno su njega prozvali “travnik”, a potom po njemu je grad dobio ime.

Grad se pod ovim imenom, prvi put u historijskim dokumentima spominje 03. lipnja 1463. godine, kada je turski povjesničar Dursun-beg, kazao da je na putu prema kraljevskom gradu Jajcu, sultan Mehmed II osvojio Travnik.

Toponim “travnik” dolazi od opće imenice -travnik koja ima više značenja, a trava, osnovna riječ je stara slavenska riječ. Opća imenica travnik označava i mjesto gdje raste trava, ali i vrt, livadu, a na slovenskom jeziku mali travnik je ponekad naziv za travanj,a veliki travnik za svibanj.